Haşhaşiler | Dünyanın İlk Suikastçıları

Şimdiki İran topraklarında bulunan alamut kalesinde konuşlanmış, tarihte bir çok içrek örgütle yakın temasta bulunan Hasan Sabbah’ın liderliğinde organize olan, Dünya tarihinde şimdiye kadar görülmüş en iyi suikastçıları yetiştiren örgüt, dernek , mezhep olarak anlatılabilir.

   Haçlı seferleri sırasında da hem haçlılara hem de Araplara karsı eylemlerde bulunmuş gizli tarikat olarak kısa bir tanım verilebilir.

   Yaşam öyküsünden kalma bazı metin parçalrına göre, 9 yıl boyunca Hasan Sabbah İran’da İsmaili davası hizmetinde çok geniş alan içerinde geziler yaptı. Başlangıçta Kirman ve yazd’de İsmağililiğin propagandasına girişti. Üç yıl yasadığı Damghan’a gitmeden önce üç ay Kuzistan’da kaldı. Hasan, Selçuklu iktidar merkezlerinin bulunduğu ülkenin (İran) batı ve orta bölgelerinde, önündeki tüm güçlükleri yenerek başarılar kazanacaktır. İran’da hala Dailer dai’si Abdul Malik al-Attaş’ın yönetiminde İsmaili davası sürdürülüyordu . Daylam dailiğine atanan Hasan Sabbah, 1087-1088’de bölgedeki o aşılmaz Alamut kalesini seçti kendi devrimi için. Damgan’daki başlangıç üssünden , sonra Mazendaran’daki Şehriyarkuk’tan geçti, İsmail Kazvini dahil, Muhammed Cemal Razi ve Kiya Abul Kasım Larijani gibi birçok daiyi Alamut çevresinde yaşayan yerli halkı İsmaililiğe döndürmek için çeşitli bölgelere gönderdi.Bir sonraki yazımızda Hasan Sabbah’ın Alamut kalesini nasıl aldığını yazacağız.

Hasan Sabbah’ın Ölümü

Bu yazıyı okuduğunuzda, Hasan Sabbah Nasıl Öldü?, Hasan Sabbah Öldürüldü mü?, Hasan Sabbah Oğullarını Neden Öldürttü? tüm soruların cevabını alacaksınız.

Mayıs 1124’te hastalanıp yatağa düşen Hasan Sabbah, ölümünün yaklaştığını düşünerek halefi olması için Lemeser Kalesi komutanı Kiya Buzrug Ummid’i seçti Ebu Ali’yi sağına oturttu ve kendisini misyonerlik faaliyetlerinin başına getirdi. Kasra Adem’in oğlu Hasan’ı sağına ve orduların komutanı Kiya Ebu Cafer’de önüne oturttu ve onlara imamın gelip devletin başına geçeceği güne dek Kiya Buzrug Ummidi’nin liderliğini uyum içinde çalışmalarını salık verdi. Ve 23 Mayıs 1124 de cuma günü öldü.

    Bu aynı zamanda göz alıcı bir liderliğinde sonuydu. Sünni ve İsmail’i birçok vakanüvis onu keskin zekalı ,yetkin ,aritmetik ,astronomi büyü ve daha pek çok alanda bilgi sahibi biri olarak tarif eder. İsmailileri sevmeyen bir ara biyografi yazarına göre Alamut’da ikamet ettiği 35 yıl boyunca, ne bir kimse ortalık bir yerde şarap içe bilmiş ne de testilere şarap doldurabilmişti. Oğullarından birini şarap içtiği, diğerini ise asılsızdır kanıtlanmış olan Dai Hüseyin Kaini’nin katlini azmettirmek suçundan idam ettirmişti

Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesini Alışı

Hasan Sabbah’ın Alamut’u alışı üzerinden iki geleneksel söylenti bulunmaktadır: Birincisi; Seyyidina Hasan Bin Sabbah, Melikşah’ın Ali soylu bölge ahalisi H. Hüseyin Mehdi ile buluşup Alamut kalesini 3000 dinara satın almak istediğini söyler. Mehdi onun bu büyük miktardaki altın parayı bulamayacağını düşünerek pazarlığı kabul eder. Bunun üzerine Hasan Sabbah, Girdkuh ve Damgan daisi Reis Muzaffer’e mektup gönderip, onun prayı bulmasını istemiş. Bu para kısa zamanda sağlanıp Kale satın alınmıştır.

   İkincisi; Hasan Sabbah, Mehdi’den Alamut’ta üzerinde oturacadğı bir sığır derisinin kaplayacağı kadar toprak parçası istemiş, o da kabul etmiş. Hasan Sabbah bir öküz derisini ince ince sırım çekerek, tüm kaleyi kaplayacak duruma getirip kaleye sahip olmuş. İsmaililer olarak da bilinen haşhaşiler varlıklarını (1090-1275) iki yüzyıl sürdürmüşlerdir.

  • Site İçi Yorumlar