Din ve Mezhep Çatışmaları | İlk Mezhep Çatışması

Sünni – Şii arasında Çatışması ve Sünni mezhepler arasında da sürtüşmeler olmuştur. 934 -1062 yılları arasında hüküm sürmüş Büveyhler, güttükleri Şii politika ile Sünnilerin tepkisini çekmişler, Bağdat’ı işgal edip halifeyi baskı altında tutmaları dolayısıylada halife çevresinde sevilmemişlerdir.

Bu da, kimi zaman Sünnilerle Şiilerin birbirleriyle çatışmalarına zemin hazırlamış, Bağdat ve bir çok yerde çatışmalar yaşanmıştır. 1048-1058tarihleri arasında Bağdat’ta Rafizler’den Batı Irak ve İran’ı kurtaran sünni itikad sahibi Tuğrul Bey’in “sultan” lığını kabul eden halife, Şii probleminden kurtulmak için ondan yardım istemiş, bunun üzerine Sultan Tuğrul Bağdat’a girmiş , Büveyhi oğullarının iktidarına son vermiş, aldığı güvenlik tedbiri ile Şii tehdini büyük ölçüde kırmıştır.
Böylelikle hilafet merkezi, tekrar Sünni iktidar günlerine kavuştuğu gibi Şii büveyhiler bir süre sonra tarih sahnesinden çekilmişlerdir.

  • Site İçi Yorumlar