Türklerin Yayılma Sebepleri | Türkler Neden Göç Etti?

Türkler yaradılış olarak taşkın ruhlu, çok hareketlidirler. Fakat göçlerin asıl sebebi bu özellikleri değildir. Türk göçlerinin ilk sebebi ekonomiktir. Nüfusun artması, anayurt topraklarının büyük hayvan sürülerini otlatmaya yetmez hale gelmesi ve kuraklıkların hüküm sürmesi asıl sebeptir. Bu yüzden, hem nüfusları az, hem de toprakları çok verimli olan komşu ülkelere doğru ilerlediler. Başlangıçta ele geçirdikleri yeni topraklar hemen hemen ıssızdı ve bunlar sahip görünenlerde o verimli yerleri öylece bırakmışlardı.

   Bazen Türkler de yabancıların baskısına uğruyor ve özellikler bozkır hayatı yaşayan boylar yurtlarını terketmek zorunda kalıyorlardı. Çünkü, yabancı bir devletin idaresinde olmak, bağımlı yaşamak onların katlanabileceği bir durum değildi ve hür ve bağımsız kalmak Türklerin asıl özelliği idi.

   İlk büyük Türk İmparatorluğu’nu kuran Hunların, Orhun-Selenga ırmakları ile bu ırmakların batısındaki Ötüken ve aşağıda kalan Ordos çevresinde oturduklarını biliyoruz. Bu bölge, bugünkü Moğolistan’ı ve Kuzey Çin’i içine alır.

   Milattan önceki yüzyıllarda başlayan Hım yayılması, milattan sonra da devam etti. Türkler, çağ çağ çeşitli adlar verdikleri devletlerinin egemenlik sınırını doğuda Büyük Okyanus’a, batıda Avrupa içlerine, kuzeyde Sibirya buzullarına, güneyde Hindistan içlerine ulaştırdılar. Bu yayılmanın ve göçlerin safhaları ana hatlarıyla şöyledir:

 • M.S. 2. yüzyılda Hunlar Orhun bölgesinden Güney kazakistan bozkırlarına ve Türkistan’a
 • M.S. 350 yıllarında Ak-Hunlar Afganistan ve Kuzey Hindistan’a
 • 374’ten sonraki yıllarda Avrupa’ya
 • 461-465 yıllarında Oğuzlar,Güneybatı Sibirya’dan Güney Rusya’ya ve aynı dönemde Sabar’lar Aral’ın kuzeyinden Kafkaslar’a
 • 6. yüzyılın ortasında Avarlar, Orta Asya’dan Orta Avrupa’ya
 • 669 yılından itibaren Bolgarlar,  Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlar’a ve Volga nehri kıyılarına
 • 830’dan itibaren Macarlar ve bazı Türk boyları Kafkaslar’ın kuzeyinden Orta Avrupa’ya
 • 840’tan sonra Uygurlar Orhun bölgesinden İç Asya’ya
 • 10. ve 11. yüzyıllar arasında Peçenek, Kuman(Kıpçak) ve Oğuzlar’ın bir kolu olan Uz’lar, Doğu Avrupa’ya ve Balkanlar’a
 • 10. yüzyılda Oğuzlar Orhun bölgesinden Seyhun nehri kıyılarına ve 11. yüzyılda Ma-veraünnehir üzerinden İran’a ve Anadolu’ya göç ettiler. Bilindiği gibi Maveraünnehir Ceyhun ve  Seyhun(Amuderya ve Sırderya) havzalarını içine alır.
Konu ile ilgili arama Kriterleri
türklerin orta asyadan göç etme sonuçları
türkler orta asyadan nereye göç etmişlerdir
türklerin orta asya’dan göç etmesinin nedenleri
türklerin orta asyadan göç tarihi
türklerin orta asyadan göç etme nedenleri maddeler halinde
türklerin anadolu’yu yurt edinme nedenleri
orta asya türk göçleri neden ve sonuçları
sanayi devriminin göçe etkileri nelerdir
 • Site İçi Yorumlar