Avrupa Hun İmparatorluğu | Bizans’ı Vergiye Bağlayan Devlet | Kavimler Göçü Nasıl Gerçekleşti

Avrupa Hun İmparatorluğu Nasıl Kuruldu? Avrupa Hun İmparatorluğu Nasıl Yıkıldı? Avrupa Hun İmparatorluğu’nun Kurucusu Kimdir? Avrupa Hun İmparatorluğu’nun Yaptığı Savaşlar bu yazımızı okuduğunuzda tüm bu soruların cevabını alacaksınız.Avrupa Hun İmparatorluğu | Bizans’ı Vergiye Bağlayan Devlet |  Kavimler Göçü Nasıl Gerçekleşti?

   Siyenpiler ile yaptıkları savaşları (220) kaybettikten ve Asya’daki Büyük Hun İmparatorluğu dağıldıktan sonra Hunlar’ın bir kısmı Dinyeper Nehri le Aral Gölü doğusu arasındaki bölgeye yerleştiler ve Dördüncü Yüzyılın ortalarına kadar orada yaşadılar. Bu tarihten itibaren Batı’ya akın etmeye başladılar. Hunlar’ın yurtlarını niçin bırakıp göç ettikleri iyice bilinmiyor, herhalde geçim şartlarının bozulması onları bu işe zorladı. Hakanları Balamir’in idaresinde Volga’dan Bat’ya doğru ilerlemeye başladılar. O tarihlerde Kuzey Karadeniz’den Macaristan’a kadar olan yerlerde Cermen asıllı kavimler oturuyorlardı. Hunlar önce bunlardan Doğu Gotları’na hücüm edip dağıttılar. (374), arkasından Batu Gotların’nı mağlup ederek onların ülkesine girdiler.(375).

    Doğu’dan Batı’ya doğru uzanan Hun akının yerinden yurdundan ettiği birçok kavimler böylece Batı’ya itilerek Roma İmparatorluğu topralarını altüst ettiler. Kuzey Karadeniz’den İspanya’ya kadar her taead allak-bullak oldu. Avrupa’nın etnik manzarasını değiştiren bu büyük hadiseye tarihte “Kavimler Göçü” denir.

   Dördüncü Yüzyıl’ın sonunda Hunlar Batı’da Tuna’yı geçerek Balkanlar’a indiler Doğu’da da Kafkaslar’dan Anadolu’ya girdiler. Bu ikinci akıncı kolu Güney Anadolu’dan Suriye’nin Akdeniz kıyılarına ve Kudüs’e kadar yıldırım hızıyla ilerledi. Sonbaharda aynı yoldan Azerbaycan’a döndü. Roma İmparatorluğu bu akından o kadar şaşırmıştı ki, her tarafta Hunlar hakkında akıl almaz hikayeler anlatılıyordu. Batı’da ise Balamir’in oğlu Ildız’ın komutasındaki Hun süvari birlikleri Bizans İmparatorluğu’nu barışa zorladı, Batı Roma İmparatorluğu ise kendi ülkesini talan eden barbar kavimler(Gotlar,Vandallar,Burondlar,Saksonlar vs.) karşısında Hunlar’la anlaşma yoluna gitti.

   Ildız’dan sonra Hun tahtına geçen Karaton ve Rua zamanlarında Hunlar Bizans’ı yıllık vergiye bağladılar, Batı Roma’yı barbar kavimlerin ve Bizans’ı istilar tehditlerine karşı kordular. Hun gücü bir masal gibi bütün Avrupa’yı adeta büyülemiş ve korkutmuştu. Bu korkunun izlerini Batı milletlerinin hafızalrında hala bulabiliyoruz.

   Hun İmparatoru Rua’nın 434’de ölmesi üzerine devletin başına Attila , Rua’nın kardeşlerinden Muncuk oğlu idi. Amcaları Aybars ve Oktar İmparatorluğun sağ ve sol kanat hanları idi. Attila kardeşi Bleda ile birlikte hükümdar oldu, ama asıl idare ve kudret Attila’nın elindeydi. Attila’nın hükümdarlık devri Hun İmparatorluğu’nun altın çağıdır. O taihte Hunlar Volga Nehri’nin doğusundan bugünkü Fransa’ya kadar olan bölgeye hakim olmuşlardı. İdareleri altında çeşitli Türk boyları da daihl olmak üzere tam kırk beş kavim yaşıyordu ki, bunların çoğu şimdiki Avrupa milletlerinin dedeleridir.

   Bütün dünyada Attila’nın karşısına çıkacak hiçbir kuvvet yoktu. Hun hakimiyeti Manş Denizi’ne kadar ulaşmıştı. Bizans kendisini devamlı baskı altında tutuğp vergiye bağlayan bu kuvvetten kurtulmak için Hunlar arasına nifak sokma yolunu denedi. Çeşitli sebeplerden.

   Attila idaresiyle uzlaşmayan Hun beylerini Bizans’a davet ediyor, onları yüksek makamlara geçiriyor, Attila’a karşı kendilerine yardım vadediyordu. Attila nihayet Bizans’ı ortadan kaldırmak üzere harekete geçip ordularıyla Trakya’ya girdiği sırada meşhur Roma kumandanı ve konsülü Aetiüs araya girdi ve kendi oğlunu Attila’ya rehin verrek Bizans’ın barışı koruyacağına kefil oldu. Bu seferden  yedi yıl sonra. Bizans artık Hunlar’a bağlı bir devlet haline gelmişti : Her yıl ödedeikleri yıllık vergiyi üç katına çıkaracak ve bir defaya mahsus olmak üzere altı bin libre altın ödeyeceklerdi.

   Attila 451 yılında Batı Roma İmparatorluğu topraklarının bir kısmı üzerinde hak iddia ederek (Roma prensesi ile nişanlıydı) , harekete geçti. Romalılar o zaman Hunlar’ın kovaladığı diğer Barbar kavimlerden de topladıkları kuvvetlerle iki yüz bin kişilik bir ordu kurup Paris yakınlarında Attila’nın karşısına durdular. Attila’nın ordusunda da Hunlar’ın yanısıra başka kavimlerden yüz bine yakın asker vardı. Orleans yakınında bütün bir gün yapılan savaşta her iki taraf onbinlerce kayıp verdiği halde kimin yendiği belli olmadıi ama gece olunca Romalılar ve müttefikleri savaş alanından çekildiler. Attila onları o sırada takip etmedi , geri dönüp ordusuna çekidüzen verdikten srona Roma’ya doğru yürüdü. Po Ovası’na geldi. Roma’da halk korku ve panik içindeydi. Senato, ne pahasına olursa olsun barış yapılmasından yanaydı. Barış teklifini yapacak heyetin başında papa vardı: Papa, hristiyan dünyasını kurtarmak üzere bizzat Attila’nın huzuruna çıktı ve Roma’nın kendisine boyun eğdiğini bildirdi. Bunun üzerine barış yapıldı.

    Attila 452 yılında 60 yaşında iken şüpheli bir şekilde Öldü, Yerine sırasıyla oğulları İlek, Dengizik ve İrnek, Hun Hakanı oldular. Bu sonuncular önceki Hun hakanları gibi başarılı olamadı. 470 yılında Batı Hun İmparatorluğu artık dağılmıştı.

Konu ile ilgili aramalar.

avrupa hun imparatorluğu bayrağı
avrupa hun devleti özet
avrupa hun devleti atilla
avrupa hun devleti atilla dönemi
avrupa hun devleti pdf
avrupa hun devleti haritası
ak hun imparatorluğu
büyük hun imparatorluğu
kavimler göçü kısaca
kavimler göçü nedenleri
kavimler göçü ne zaman
kavimler göçü haritası
kavimler göçü nedir kısaca
kavimler göçü sonuçları
kavimler göçü pdf
kavimler göçü ve avrupa hun devleti

kaynak: Türklerin Tarih Kökeni | RB Yayıncılık

Bu içerik Gerçek Tarih Kulübü tarafından oluşturulmuştur.İçeriğin izinsiz ya da kaynak belirtilip link verilmeksizin kopyalanması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‘na göre suçtur.

  • Site İçi Yorumlar