Yahudilerin İşaretleri Ne Anlama Geliyor?

Yahudilerin ve Siyonizmin işaretleri neler? Yahudilerin işaretleri ne anlama geliyor. Bu yazımızda onları öğreneceksiniz.

Zenith (Güneş’in Tepe Noktası)

Güneş tam  tepe noktasına gelince dünyayı gören karanlık göz olur. “Güneş İlah’ın gözdür; her şeyi görür,daire,disk ve tekerle ile bağlantılıdır.” Muharref Tevrat’ta aynı inanç şu şekilde ifade edilmiştir. “Onlar Rabb’inin gözleridir, o gözler ki;bütün yeryüzünde gezinmektedir.” (Zekerya Bölümü 4/9)
Ayrıca Avrupa kilislerinde, katedrallerinde ve Ortaçağ’da yapılmış olan mimarti eserlerde güneş sembolünün bu derece çok kullanımı dikkat çekicidir.

Şeytan Yıldızı (Beşgen Yıldız)

Kabbalistik ve Masonik büyü ritüellerinde beşgen yıldıza “Şeytan Yıldızı” adı verilir. Bu yıldız,düz ve ters olarak iki şekilde kullanılır. Düz olan pentegram insanı, ters olanı ise Şeyytan’ı temsil eder ve normal kullanımda yıldız, bu ikisinin birleşmesi anlamına gelir. Yıldız’ın ters kullanımında, keçi kafatasıyla sembolize edilen Şeytan’ın iki boynuzu yıldızın iki üst kulona doğru iki kulağı da yıldızın iki üst koluna doğru, iki kulağı da yıldızın iki köşesine doğru yerleştirilir. Mason localarında yapılan tüm törenlerde , bu beş köşeli yıldız önemli bir yer tutar.

“Mason çalışmalarında ‘beş adetin’ sembolik değeri üzerinde durulması gerekir. Beş adet beş kollu yıldız olarak da localarımızda görülmektedir.é

Kabbalistik büyüde Şeytan’ın (Lucifer) ışık kaynağı olduğuna inanılır. Bu nedenle tüm kaynaklarda Güneş’in doğudan doğması sebebiyle doğuda yer aldığı belirtilir. Masonik ritüellerde, Şeytan Yıldızı olarak adlandırılan “ışık saçan pentagram”‘ın içine,doğuda yer adlığına inanılan Evren’n Ulu Mimarı!nın (Şeytan’ın) simgesi “G” harfi yerleştirilir. Locaların doğuya doğru inşa edilmesinin  sebebi de, ışık kaynağı olarak Şeytan’ın doğuda yer almasıdır. Mason Dergisi’nin konuyla ilgili olarak yer alan ifadeleri ise şöyle:

” Beş kollu yıldız; yani ışık saçan yıldıza ‘pentagram’a dikkat edelim. İçinde doğuda yer alan Evren’in Ulu Mimarı’nın remzi olan “G” harfi ile. Bu yıldız yükselen insanımızın sembolüdür.”

“Beş köşeli yıldızın ortasındaki G harfi masonluğun en gizli ve en önemli sembollerinden biridir. G harfi İbranice’deki ‘yod’ harfinin karşılığıdır.

“İbranice’de Yod harfi Yehova’nın baş harfidir ve Şeytan’ı remzeder, Yunan alfabesindeki  ‘ Gama’ harfidir. Bu şekilde G harfi aynı zamanda Gama’yı temsil eder.”

“Gama harfi gönyedir. ve Şeytan’ın bayrağını, yani hakimiyetini temsil eder.

“Yehova’yı oluşturan dört harf Yod,Heh,Vav,Heh;Tetragram adını alır. Yıldız, bu dört harfin şifreli yazılmış şeklidir, ‘Yod,Heh,Vav,Heh, harflerinden mteşekkil tetragram , söylenmesi ancak büyük rahiplerce caiz olan ilahi addır ki; İbranilerde ancak senede bi kere ağza alınır.”

Siyon Yıldızı ve Dört Element

Siyon Yıldızı iç içe geçmiş iki üçgenden meydana gelir. Beşgen yıldızdan farklı yapısının simetrik olmasıdır; iki ayrı üçgene bölünebilir. Ucu yukarı dönük olan üçgen göğü,aşağı dönük olan üçgen ise geri gösterir. Siyon yıldızı ise yere ve göğe hakimiyeti belirten Masonik mühürdür.Siyon Yıldızı’nı oluşturan iki üçgen, mason localarında Kabbala kaynaklı “Sefirot Ağacı” büyü dizilişinden çıkar. Sefirot’un taç kısmını oluşturan Kether, Binach ve Hochmah ile Hod, Nezah ve Malkuth’u birleştiren iki üçgen iç içe geçer. Üçgenler Yehova’yı temsil eder. Siyon Yıldızının Kabbala’dan bir başka çıkışı da evrenin oluşmasında bir araya geldiklerine inannılan “ateş,su,hava,toprak” elementlerine dayanır. Bu dört elementten ateş ve su birleşerek Siyon Yıldızı’nı oluşturur.

“Kabbalist kaynaklarda 4 elementin işaretini ve Tetragram’ın 4 harfini kapsadığı ve böylece Tanrı’nın sembolü olduğu anlatılır.

Masonluk ve Kabbala’da “Ay”

“Güneş,ay ve yıldızlar ilahi ve geometrik gerçekleri oluştururlar. Bu ilahi ve geometrik gerçkler loca çalışmalarında “Doğu’yu süsler.”
Masonlukta, Güney ve Ay sembolleri seromonilerde,ritüellerde önemli bir yer tutar. Çoğunlukla Ay ve Güneş birlikte kullanılır. Kabbala’da Ay; “Şeytan’ın Boynuzu”nu temsil eder. Boynuz gücün ve kudretin sembolüdür.Masonluk’ta ise Yehova’ya karşı olanları dağıtmak için kullanılır,orduları ve Masonik disiplinli temsil eder. Ay, büyü törenlerindeönemli bir yer tutar.”
   “Ay, büyüde Güneş’ten fazla yer tutar.”
   “Ay, locaların resmi sembolü veya kıymetli taşıdır. Ay’ın evreleri tarafından yönetilen akşam toplantılarında ‘Ay’ en önemli semboldür. Bu sebeple ‘Ay Locası’ (Moon Lodge) dolunayda toplanır.
Ayrıca Kabbala’da éGüneş,Ay ve yıldızın” erkek veya kadın cinsel organının üzerinde resmedilmesi, cünselliğin kendileri için Şeytan’ın Gözü’nü de (Evil Eye) ifade eden gizli bir işarettir. Bu amaçla törenlerde kullanılan mason önlkğklerinde ve localarda yer alan Masonik tablolarda önemli bir yer tutmaktadır. “Ritüellerde Güneş gündüzü Ay geceyi; üstat locayı yönetir” ifadesi ile gök cisimlerinin önemi belirginleşmiştir. Ve locadaki ritüellik dizilimde Güneş doğuda yer alırken; batı da ise Ay bulunur;ikisinin ortasında ise Üstad-ı Azam oturur.

Bu içerik Gerçek Tarih Kulübü tarafından oluşturulmuştur.İçeriğin izinsiz ya da kaynak belirtilip link verilmeksizin kopyalanması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‘na göre suçtur.

  • Site İçi Yorumlar
  • Mert Görülmez9 ay önce
  • mükemmel bir yazı olmuş