İlluminati Tanrı ve Simgeleri | İlluminati’nin Amaçları

İlluminati simgeleri nelerdir? İlluminati’nin amacı nedir? İlluminati kimdir? İlluminati’ye hizmet eden ünlüler?

    Ra Tanrısı

İllumunati’nin en önemli simgesidir. Ra Eski Mısır’da uzun
süre devlet tanrısı kabul edilmiştir Mısır tarihinde yeri önemlidir. İnanılan
diğer tüm tanrılar Ra’nın bir yansıması olarak kabul edilir. Ra şekilde
görüldüğü gibi şahin kafalı insan vücutlu bir tanrıdır. Karşımıza çokça çıkan
tek göz simgesi de Ra’nın gözüdür.

·        
Tek Göz

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tek göz Ra’nın gözüdür. Ra bu
gözle tüm dünyayı  görür, olup biten
herşeyden haberdardır. İllumunatinin  en
çok kullanılan simgesi ‘Ra gözüdür.
·        
Piramit Mısırın en büyük piramit’i olan Keops
piramitidir. Mason
Felsefesinde bayağı yer edinmiştir. Bazı iki boyutlu
çizimlerde piramit üçgen olarak kullanılır. Üçgen bazen gözle birleştirilip
başka bir simge oluşturur. Amerikan 1 dolarının üstünde üstü kesik bir
piramit,piramitin tepesinde güneş, güneşin içinde tek göz bulunur.

·        
Güneş

Güneş illumunati’de tek başına kullanılmayan önemli bir
simgedir. Güneş göz ve piramitle beraber kullanılır. Güneş sembolü özellikle
kolye ve yüzüklerde çok kullanılır.

·        
Baphomet

Baphomet başta put olarak biliniyordu şimdiki kaynaklarda
ise şeytan olarak biliniyor (çift cinsiyetli olması şeytan olarak gösterenlerin
delilidir.) Vücut yapısı itibarı ile belden aşağı erkek gövdesi kadın kafası
ise koçtur. Mason ayinelerinde başköşeyi baphomet alır. Elleriyle oluşturduğu
hareket Mısır hiyerogkiflerini andırır.

·        
666 Şeytani Sayı

Bazı kaynaklara göre 666 sayısının çıkış amacı şeytanın
oğlunun dünyaya 6 Haziran saat  6da
geleceğidir. İncil’de söz edilen 666 sözünün dünyanın sonunu getireceğine
inanılır. Asıl ilgi çekici olan İbranice 666 sayısının www olarak
yazılmasıdır.Beners Lee adlı bilgisayar profesörü html yi geliştirdi ve www
ismini internete o verdi.2004 yılında kraliçeden sır unvanını aldı.Bazı
kaynaklara göre Lee bir Yahudi ve internete 666 yı internete bu sebeple
verdiğidir.666 sayısı başparmak ve işaret parmağı birleştirilip diğer
parmakların sırayla açılmasıyla oluşur.Altta oluşan yuvarlak 6 sayısının alt
kısmı üstteki 3 parmak ise 6 sayılarının üst kısımlarıdır. Böylece 3 altı
oluşur bu da 666 dır.
İllumunati şebekesinin temel amacı bütün dünyayı tek
merkezden yönetebilicek için eli her tarafa uzanabilen bir ağ oluşturmaktı.
Fakat bunun gerçekleşmesi için birbirleriyle irtibatlı birtakım alt örgütlerin
oluşturulmasına ihtiyaç vardı. Bu alt örgütlerden biri de Kuru Kafa Ve kemikler
Örgütlü (Skulls and Bones Society-SBS)’dür. Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü
(SBS)’nün fikirleri ve törenleri masonlarınkine çok benzmeketedir. Beyin  yıkama uygulamasının bir başlangıcı olarak
‘inisiasyon’ töreni adı verilen bir tören uygulanır. Bu törende üyeliğe kabul
edilen kişi çırılçıplak soyunup bir tabuta girer. Tabuttan çıkığında kendini
yeniden doğmuş gibi kabul eder. Ondan sonra artık kafa yapısını SBS Şebekesinin
organizatörleri ve bu şebekenin dayandığı fikirler şekillendirilir.
İşleyiş tarzı, bir üst birimi olan İllumunati’ninkine çok
benzer. Son derece gizli çalışır. Üyelerinin dışarıya bilgi sızdırmamasına
büyük önem verilir. Bu örgüte üyelik ancak devlete mümkündür. Yani bir kimse
kendi istese de örgütün içinden bir devlet olmadan bu isteği dikkate
alınmaz.Örgütü organize edenler özellikle seçtiklerini almak ve onları da
önemli konumlara getirmek amacıyla bu sitemi uygulamaktadırlar. Bir kişinin
örgüte kabul edilmesi için W ASP (White,Anglo-Sakson,Protestan)  Dediğimiz Anglo-Sakson Beyaz  Protestan Amerikalı olması şartı aranır. Bu
örgütün son 150 yılda 2 bin 500 den fazla üyesi olmuştur. Bunların hepsi de
Amerika’da her alada kilit noktalara gelmişlerdir. Örgüte alınanların aile
fertleri ve akrabaları da elit tabakadan kabul edilirler. ABD eski başkanı baba
Bush ve oğul Bush da, bu örgütün üyesidir.
SBS’nin temelinde bir çelik çekirdek iç hücre, etrafında
daha büyük bir çember, onun etrafında da daha dış bir yapılama vardır. Chapter
322 ismi ile de anılan iç merkezin direkt olarak merkezde olmak şartıyla
Trilateral Komison ,CFR,  Bilderberg,
Atlantik Konsül (Masonik Grup), Bohemian Grove (veya Bohemian Club), Pilgrem
Society ve SBS’nin dış gölge örgütleri –üye almak için- oluşturdukları yan
kulüperli vardır.
Örgütün merkezi  Yale
Üniversitesi nedir ve örgüte her yıl sadece 15 erkek üye kabul edilmektedir. Bu
örgüt masonik örgütlenmenin bir kanadı sayılır. Amerika’da oldukça etkili olan
örgütün mensupları toplumda hemen her yapıya girmiştir. Bunların içinde beyaz
Saray ,Yüce Divan,medya ,iş ve endüstri federal banka sistemi, kanun yapıcı
kurallar, mahkemeler vs.yer alır. Yeni Dünya Düzeni teorisinin
geliştirilmesinde de önemli rol oynayan organizasyonlardan biri de bu örgüttür.
Kuru Kafa ve Kemikler Örgütü (SBS),İlluminati Örgütünün
devamıdır demiştik. Bu ikisinin bir çalışma irtibatı ve koordinasyon içinde
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Ayrıca şunu da ifade edelim
ki,üyelerin tamamına yakını aynı zamanda illuminati’nin Yuvarlak Masa
teorisi’ne göre oluşturulan Bilderberg ve Dış İlişkileri Komisyonu (CFR) gibi
organlara üyedirler.
Burada yeri gelmişken kısaca Yuvarlak Masa Teorisi’nden
bahsedelim.İlluminati örgütünün tek amacı bütün dünyayı tek bir yerden
yönetebilmek için eli her tarafa uzanabilen bir ağ oluşturmaktı.Bunun
gerçekleşmesi için birbiriyle irtibatlı birtakım alt unsurların oluşturulmasına
ihtiyaç vardı.İşte bundan dolayı bir Yuvarlak Masa ( The Round Table) Teorisi
geliştirildi.Bu teoriye göre şekillendirilecek organlar,üstlendikleri görevlere
göre kendi aralarında bir irtibat ağı kuracak,bilgi alışverişinde bulunacak ve
dünya ülkelerini yönlendirecek politikalar geliştirilecekti.Yuvarlak Masa
organlarının elemanları kendi ülkelerinde etkili kişiler olacaklardı.
Yuvarlak Masa teorisi ilk olarak 1877’de John D.
Rockefeller,Cecil Rhodes ,John P. Morgan,Andrew Carnegie ve Mayer A.
Rothschild’dan oluşan beşli tarafından ortaya atılmıştır. Bunların hepsi de
İlluminati şebekesinin üyeleriydi ve üçü yani Rockefeller , Morgan ve Rothshild
Yahudi kökenliydi. Kuru Kafa ve Kemikler Örgütünün bağlı olduğu İlluminati’den
başka ;  1-CFR (Coincil on Foreign
Relations-Dış İlişkiler Konseyi)  2-Rose
Croix (Gül Haç)  3-Trilateral (Üçlü)
Komisyon ile de direkt ilişkileri vardır.Bu üç küresel gizli güç hakkında biraz
bilgi vermemiz,konumuzun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Bu içerik Gerçek Tarih Kulübü tarafından oluşturulmuştur.İçeriğin izinsiz ya da kaynak belirtilip link verilmeksizin kopyalanması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‘na göre suçtur.

  • Site İçi Yorumlar