Yeni Dünya Düzeni (New World Order)

Bu yazımızda Yeni Dünya Düzeni Nedir? , Orta Doğu Projesini Kimler Yönetiyor? , Yeni Dünya Düzeninin Amacı Nedir? Bu Olaylarda Amerika’nın Rolü Nedir? İsrail’in Rolü Nedir? , İngiltere’nin Rolü Nedir? New World Order Nedir? , New Age Nedir? gibi sorulara yanıt bulacaksınız.

Dünya yeni bir düzenle tanıştı artık;bu düzenin adı “New World Order” olarak belirlendi. Bu düzene göre , büyük bir Orta Doğu projesi tertip edildi ve Orta Doğu’yu yeniden dizayn etmek için kollar sıvandı. Yeni  Dünya Düzeni esasına göre tek dünya imparatorluğu ideolojisi belirlendi. Bu ideolojiye hizmet etmesi için de New Age yani “Yeni Çağ” akımı aktör olarak seçildi ve bu akım pek çok gizli ya da aleni yapılanmayı beraberinde getirdi.

Bu akımların içinde insan doğasını cezp edebilecek her şey vardı…

Para,güç,seks…

New Age bir ya da bir dini yapılanma değildi, bir kilisesi ya da özel bir ibadet yeri yoktu…

Onlara göre New Age’nin siyaset ya da bilindik dinler ile hiçbir bağlantısı yoktu ve sadece kozmik bir inanıştan ibaretti. Onlara göre bilindik dinlerin çağı artık sona ermiş ve Yeni Dünya Düzeni kapmasında Yeni Çağ başlamıştı

   Kozmik inanış dedikleri söylemler Kabala öğretisi temelinde Budizm,Zerdüştlük ve daha pek çok Uzak Doğu felsefesinin öğretisiyle harmanlanmış, inananlarına yeni bir akımmış gibi anlatılan bir inanış biçimiydi.

  Bu inanışı temel alarak pek çok cemiyet, tarikat ve topluluk bir anda filizleniverdi…

New World Order’da Kimler Var?

   Ruhlarla ilişkiye geçme sevdalısı olan, metafizik, spiritüalizm , okültistik ilimlere meyilli olanlar, potansiyel kurbanlar haline geldiler ve adeta bu öğretilerin üstadı gibi çalışan New Age yapılanmalarının müritleri oldular.

  Her şeyden önce bu; din,düşünce,beden,ruh,madde,toprak ve evrenin her yerde hazır ve nazır bulunan bir varlıktan oluştuğunu kabul ediyor. Gerçek bir sınır yok; ne “içerisi” ne “dışarısı” var. Her şey bir kaynaşma ve birleşmeden ibaret. New Age, düalizme biçimlenmiş zihnimizin bilim ve sanat, mistisizm ve rasyonellik, teknoloji ve doğa, doğuluların ying ve yang gibi ikili unsurlarını hem görmezden geliyor hem gelmiyor. İkircikli bir durum söz konusu. Ama onlarla aynı amaca ulaşmaya çalışıyor: Kozmik ya da enerjiye dayalı bir bilincin yaratılması.

Yeni Dünya Düzeni(New World Order) Ne Zaman Ortaya Çıktı?

   New Age akımı 1980’lerde ortaya çıktı ve dünya dışı ruhsal varlıkların yine dünyamızı kurtarmak adına yaptığı ruhsal varlıkların yine dünyamızı kurtarmak adına yaptığı tebliğleri medyumları aracılığı ile kanal bilgisi denilen sistemle aktarark bizleri kurtarmaya çalıştı. Bunun yanı sıra pek çok meditasyon grubu da ruhsal rehberler edinmek adına bu akımın elinden tuttu.

   Ruhsal bir evrime inandıkları için önce Darwinizm’i reddeden bu akım, diğer dinlere de pek ehemmiyet vermez. Ashtar Sharon isimli galaktik varlık sosyal medyada oldukça popülerdir ve dünyamızın da içinde bulunduğu galaktik federasyondan haberler verir sürekli olarak. Yine baş melek Cebrail’den mesaj alanlar olduğu gibi, düşmüş melek tabirinden söz edenler de oldukça fazladır.

   Bu gibi akımlar Yeni Dünya Düzeni’ne New Ager vasıtasıyla hizmet ederler. İşin en hazin tarafı da bir gerçek olan dünya dışı uygarlıklar ve dünyamızı sık sık ziyarete gelen gerçek UFO’ların bu akımlar vasıtasıyla suistimal edilmesidir. Günümüzde birçok kişi sırf bu gibi akımların saçma söylemleri sebebiyle, UFO’ların  varlığına kesinlikle inanmaz. Oysa gerçek oldukları tüm din kitaplarında açıkca anlatılan UFO’lar, New Age akımı sayesinde suistimal edilmiştir.

   Hülasa New Age akımları özellikle semavi dinleri ortadan kaldırma için başlatılmış büyük bir operasyonun ortak adıdır. Bu operasyonun silahları ise New Age akımına tabi başka dinsel inanışlardır.

   Küresel yapılanmanın yönetildiği mekanizma sadece tek elden olabilir ancak birçok gizli veya açık yapılanma ile faaliyetlerini yürütürler. Gizli teşkilat bugüne kadar bizlere gösterilen piramidin en tepesidir.

   Yani tüm dünyayı yönetme, dünya nüfusunu azaltma ve daha okuyacağınız yazılarımız boyunca sayacağımız bir çok kirli oyunun kurucu ve uygulayıcılarıdır onlar. Biz ise buz dağının sadece üst kısmını görür, alt kısmında neler olup bittiğini veya nasıl bir yapıya sahip olduğunu bilemeyiz.

Kim Bunlar?

  Fakat şunu belirtmekte fayda görüyorum ki bu derin yapının iki ana karargahı vardır. Birincisi İngiltere’dir ve kadim yöneticilerin bulunduğu yer burasıdır. İkincisi ise Amerika Birleşik Devletleri’dir ki sistemin uygulayıcı kolları burada bulunur.

Yazılarımızı takip eden ve okuyanlar hemen eminim “Peki, ya İsrail hocam?” diya soracaklardır. İsrail ise onların zihinlerindeki planlarını uygulamak için kullandıkları pilot bölgedir. Zira Arap-İsaril savaşında İsrail’i o dönemin planları gereğince feda etmekten kaçınmamışlardır. Veya kendi soydaşları olan Yahudileri Hitlere’e feda etmekten kaçınmamışlardır. Yazının devamı için tıklayınız…

  • Site İçi Yorumlar
  • Blue Beam (Mavi Işın) ve Transhümanizm Projesi | Gerçek Tarih Kulübü9 ay önce
  • […] Yeni Dünya Düzeni (New World Order) […]