Dünya Derin Devleti ve Deccaliyet Sistemi

Bu yazımızı daha iyi anlamak için lütfen önce aşağıdaki yazımızı okuyunuz!

Bu yazımızda Dünya Derin Devleti’nin amaçları? , Winston Churchill’in amaçları? , Avrupa Birleşik Devletleri Projesi? gibi sorulara yanıt bulacağız.

Churchill, Avrupa Birleşik Devletleri’ ni oluşturma söylevleri verirken bu birliğe İngiltere’ nin girişi konusuna hiç değinmemiştir. Görünürdeki olan, İngiltere’nin öncülüğünde böyle bir birlik kurmak ama bu birliğin içine İngiltere’yi dahil etmemektir. Oysa Churchill, birliğin kurulmasına dair ünlü konuşmasında sıklıkla biz ifadesini kullanmıştır. Churchill, birliğin kurulmasına dair ünlü konuşmasında sıklıkla  biz ifadesini kullanmıştır.

Churchill’in ” Avrupa Birleşik Devletleri’ ni kurmalıyız.”, ” Avrupa halklarının er geç birliğe katılımını amaçlamalıyız.”, ” Ülkeleri, Avrupa Birliği’ne katılmak için toplamalı ve kaynaştırmalıyız.”, “Avrupa ordusunu kurmalıyız.” gibi ifadeleri, kurulacak birliğin İngiltere’den bağımsız olmayacağının işaretidir. Ancak Churchill, kurulacak birliğin fikir babalığı yapmasına ve sıklıkla “biz” ifadesini kullanmasına rağmen çeşitli yazılarında İngiltere’nin bu birliğin parçası olmayacağını da hatırlatmıştır. Bir yazısındaki şu ifadeler dikkat çekicidir.


” Avrupa’yla birlikteyiz ama onlardan değiliz. Onlarla bağlantılıyız ama onların bünyesine dahil değiliz. İlla bağlantılıyız ama onların bünyesine dahil değiliz. İlgiliyiz ve ilişkiliyiz; fakat özümsenmiş değiliz.”
Bu taktik, daha sonra Dünya Derin Devletinin oldukça işine yarayacaktır. Avrupa Birliği ülkeleri, Churchill’ in oluşturduğu zemin üzerinde bir birlik oluşturacaklar ve kısa zaman içinde bunun İngiltere olmadan gerçek bir birlik olamayacağı kanaatini getireceklerdir. Bu kanaat, İngiltere’ te, birliğe dahil olurken diğer hiçbir ülkeye tanınmamış çeşitli ayrıcalıklar sunacaktır. Bu ayrıcalıklar ise İngiltere’ yi dünyanın en zengin ülkerinden biri haline getireceklerdir.


Avrupa Birliği’nin temelleri, 25 mart 1957 tarihinin Fransa, Batı Almanya, İtalya ve Benelüks ülkelerini oluşturan Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında imzalanan Roma Anltlaşması ile atıldı. Bu anlaşma ile bu birlik Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu oluşturmuş oluyordu. İngiltere, bu yapılanmanın siyasi bir birlik yerine serbest ticari bölge oluşturacak bir birlik olmasından yanaydı.


Birliğin ilk adını Avrupa Ekonomik Topluluğu olmasının temel sebebi budur. Bildiğin kurulmasından 2 sene sonra Stockholm Antlaşması imzalanmiş ve bu antlaşma ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi kurulmuştur (EFTA). Dünya derin Devleti’nin çabaları ile gerçekleşen bu oluşumlar  İngiliz hükümetine Avrupa Birliği’nden gelecek kazanımların yanı sıra İngiliz Milletler topluluğu ülkeleri ile olan ticari işbirliğini devam ettirme güvencesi de vermiştir. Bunun üzerine 1 Ocak 1973’te İngiltere’nin de Avrupa Birliği üyeliği başlamıştır.


Bu ayrıcalıklı üyelik kapsamında İngiltere Avrupa Birliği’nin Ortak para birimi olan avroya geçmemiş sterlin de kalmıştır.  İngiltere ayrıca Schengen vizesine de geçiş yapmamış kendi vizesini özel tutmuştur. AB süreci boyunca İngiltere’nin imzaladığı pek çok AB Antlaşması vardır. Sonuç olarak İngiltere daima Avrupa Birliği’nin “aykırı” Ülkesi olmuştur.
Kuşkusuz İngiltere’nin İngiliz Milletler topluluğu içindeki ticari çıkarı oldukça büyüktür; keza bu ülkeler doğrudan Kraliçe’nin hakimiyeti altındaki ülkelerdir ve ticari bütün bağlantılarını yolu İngiltere’ye çıkmaktadır. Ayrıca İngiltere bu ülkeler içinde en büyük ekonomi konumundadır. İngiliz Milletler topluluğun nüfusunun 2,5 milyar olduğu Avrupa Birliği nüfusunun ise 500 milyon civarında bulunduğu da unutulmamalıdır.


Dolayısıyla İngiltere AB şartlarına ve özellikle avro bölgesine bağımlı kalmadan Avrupa Birliği’nden çıkar elde eden ülke konumundadır. Şu an dile getirilen brexit söylemleri ise AB nin kazanç yerine İngiltere zarar geçirmeye başlaması nedeniyledir. Hatırlanacağı gibi dünya derin Devleti’nin birliktelikleri daima çıkarları zarar görene kadardır. Dünya derin Devleti’nin 19. yüzyıldaki etkili isimlerinden Lort Palmerston’un sözünü hatırlatmakta fayda var: ” İngiltere’nin ebedi dost ve düşmanları yoktur, değişmez menfaatleri vardır.”

  • Site İçi Yorumlar